فال

 

جذاب – دارای ظرافت زنانه – احساساتی – مهربان – صبور – همدرد- باریک بین و دقیق اما سخت خیالباف – علاقمند به لباسهای خوب و مهمانی – استعداد خوبی در برقراری رابطه با زنان دیگر دارد – اسرار خود را فاش نمی کند ، ولی طالب کشف اسرار دیگران است – اغلب در وقت مشکلات ، راه چاره را زود پیدا می کند در عین حال ، وقتی دل شکسته و دل آزرده می شود ، زود اشکش جاری می شودعموماً در سنین کم ازدواج می کنند – اغلب زندگی خود را وقف فرزندان می کند و به آنان سخت علاقمند می شود – استعداد خوبی در جلب توجه دیگران دارد و معمولاً دوستان همجنس زیادی دارد و ...

 

آرام و صبور – قابل انعطاف – باهوش – یاری دهنده و طالب شهرت و مقام و ثروت است برای دیگران احترام قائل است و مایل است به او احترام بگذارند – اغلب دارای استعداد نهانی است و گاه افکار دیگران را می خواند – علاقمند به کشف اسرار طبیعت است – عاشق طبیعت و زیبایی است – مایل به شنیدن اسرار دیگران است ، ولی خود سر نگهدار است و اسرارش را از دیگران پنهان می دارد – اغلب خوش صحبت و تمیز و موقر و مودب است – خوش قلب و خوش برخورد و بی ریا استاغلب در امور معنوی ، موفق تر از امور مادی است – علاقمند به هنر و گاه خود هنرمند است – اغلب در افکار رویایی خود غرق است – کمتر ممکن است راجع به مشکلات مادی یا معنوی خود چیزی بگوید – گاه افکار و رفتارش به گونه ای است که گویی خلاف جریان آب شنا می کند و ...

 

منصف – دوستدار آرامش و انضباط – اهل معنویات – علاقمند به کارهای مذهبیدارای تخیلات زیاد – گویی ضمیر ناخود آگاهشان دائم در حال فعالیت استاغلب از حس ششم برخوردار است – گاه حساس و گوشه گیر است – در ارتباط با دیگران ، اغلب سازگار و موافق است – در کار زود تغییر فکر و تغییر جهت می دهد – گاه افکارش منطقی به نظر نمی آید – بیشتر تابع احساس است تا منطقآدمی خوب ، اما رند و ناقلا است – به سکس علاقمند است – در عشق ، دارای صبر بسیار است – اهل عمل ، اما خیالباف است – باریک بین و دقیق ، اما اهل حاشا است – گاه نا امید و غمگین است – به نوجوانان علاقمند است ، به همین دلیل ممکن است شغل معلمی را برگزیند – داستان پرداز است و به موسیقی و رقص ، علاقمند است – در عین حال ، آدمی جذاب و باهوش ، بی خطر و صمیمی است – طالب تشویق و حمایت است – به دنبال کسی است که بتواند به او تکیه کند – اغلب دارای روحیه ای متغیر است – در عین صبور و آرام بودن گاه تند و سوزنده است و ...

 

قابل پیش بینی – کنجکاو و برخوردار از حس ششم – دارای افکار مثبت – رک و صریح – با ثبات – مستقل – سریع الانتقال – بی علاقه به ازدواج و امور زناشویی – در صورت تصمیم به ازدواج ، عشق تند و آتشین از خود نشان می دهدگاه نمی داند چگونه علاقه خود را به همسر آینده اش و همین طور فرزندانش ابراز کند – اغلب رفتاری تعجب انگیز دارد – علاقمند به کسب معلومات و طالب شهرت است – دارای سوء ظن است و تحمل خیانت را ندارد – از دروغ و نیرنگ بیزار است – مادری دلسوز و مهربان است ، اما ابراز احساسات درونی و واقعی برایش مشکل است – اغلب حس غریبی دارد و مایل است از همه چیز سر در بیاورداغلب شیک پوش است و ظاهری آراسته دارد و ...

 

مستقل روشنفکر – خلاق – مصمم و با ثبات – غیر حسود – انسان دوست – اجتماعی و طالب دوستی با افراد – علاقمند به کشف اسرار دیگران – با کمترین رابطه ، آمادۀ دوستی با دیگران است – دارای شخصیت دوگانه و دو شخصیتی است – گاه مثبت اندیش است و گاهی منفی گرا – اگر چه اغلب فردی خوش بین است و به همه اعتماد دارد – اغلب مراقب است خطایی مرتکب نشود – زیرا هم انتقاد ناپذیر است و هم مایل نیست کسی به نقطه ضعف هایش پی ببرد – از نظر ظاهر پر کار جلوه می کند ، ولی بیشتر شلوغ کار است تا پرکار – ورزش را دوست دارد – اغلب شرایط زندگی و کایرش را تغییر می دهد – معمولاً دیر ازدواج می کند – اغلب رابطه ای گرم با فرزندان خود دارد و حلال مشکلات آنهاست – محافظه کار و خود دار است – معمولاً کم می خندد ، اما وقتی می خندد ، خنده اش پر سر و صداست و ...

 

ثابت قدم- جدی – عاقل – تودار – بی غرض و با وجدان – بسیار حساس – علاقمند به ارتباط با افراد فهیم و دانشمند – اهل مشارکت – خونسرد – رک گو – قدر شناسپر تحرک و فعال – دائم در حال تغییر – گاه سر به هوا و هواس پرت – کنجکاو در امور – مشاوری خوب برای دوستان – ولخرج ، اما حسابگر – خود متکی – منطقی ذاتاً انسان دوست – ثابت قدم در افکار و عقیده – گاه افکار دیگران را می خواند – طالب زندگی آرام و در ازدواج احساس آرامش می کند – از آینده و دوران پیری ترس دارد – گاه مغرور و خود رای – بلند پرواز و آزادی خواه استاغلب از حس ششم خود استفاده می کند – از سر در گم کردن دیگران لذت می بدرفیق دوست است و دوستان زیادی دارد – از تعریف و تمجید ، خوشش می آید ، اما انتقاد پذیر است – گاه رمانتیک و خیال پرداز است – اغلب منافع خود را به خاطر دیگران نادیده می گیرد – دوستی او عمیق است – در ازدواج وسواس زیادی نشان می دهد – علاقه و عشق خود را بروز نمی دهد و ...

 

پر انرژی – دقیق – واقع بین- علاقمند به کار و کوشش- سنت گرا – جدی- خوش لباس و اغلب آراسته- دلربا- خونسرد – کدبانویی خوب- کمی لج باز و زود رنج – مطیع شوهر- علاقمند به شعر ،نقاشی،موسیقی- در وقت تنگدستی ، تودار- دارای ظاهری آرام و درونی خروشان – دارای خلق و خوی متغیر ، به خصوص اگر به او بی احترامی شود – گرفتار نوعی ترس درونی از آینده – علاقمند به خانواده و همسر، و شریک خوبی برای او – اغلب اطلاعات خوبی در زمینۀ کارهای هنری دارد – طالب حفظ آداب و سنن قدیمی است – یاری دهندۀ دیگران – مراقب در تربیت فرزندان و لباس و غذای آنان – نقطه ضعف او عدم اعتماد به نفس است – در وقت عصبانیت ، خودخور و درون ریز است – اغلب با نزاکت و مبادی آداب است و از شوخی نیز خوشش نمی آید و ...

 

دقیق و محتاط – حسابگر – دارای قوه تشخیص و تمیز – جاه طلب – پر انرژی- گاه زورگو- اغلب صبور و خوددار- خانواده دوست – پدری جدی و خشک، اما مهربان و دلسوز – مقام را بر ثروت ترجیح می دهند – آرام و سازشکار – دارای زبانی نیش دار – علاقمند به اعمالی که دیگران را به تعجب وادارد – دارای ظاهری خشن و مصمم – تودار است و تمایلات باطنی خود را ظاهر نمی سازد – در صورت به دست آوردن ثروت ، از آن برای به دست آوردن شهرت استفاده می کند – در جوانی جدی و خشن ، در پیری نرم و آرام و دوست داشتنی – در میان سالی خوش مشرب و اجتماعی – در سالهای اول ازدواج ، علاقمند به خانه و خانواده – طالب زنی خوش پوش و تمیز و منظم ، و مادری نمونه است – خود پدری مراقب برای فرزندان است – علاقمند به شعر است – طالب احترام و محبت است ، اگر چه آن را ظاهر نسازد – با طلاق مخالف است – به خاطر هوی و هوس ، ازدواج نمی کند – در امور جنسی کمی سرد مزاج است – حامی همسر و فرزندان است – در کل فردی منظم و مرتب است – با گذر عمر ، سرزنده تر و شاداب تر می شود و ...

 

وقت شناس – لایق و کاردان – دارای اعتماد به نفس – سرد مزاججاه طلب – طالب مقام و ثروت – محتاط و ملاحظه کار – گاه لجباز انتقامجواغلب خونسرددر امور اجتماعی و شغلی – جدی و فعال – با ثبات – با ارادهبا انضباطمقلد و مذهبی – گاه مغرور و بد عنق – در معامله زیرک – قدر شناس و خجالتیدر امور جنسی سرد – در ظاهر آرام و در باطن خروشان – گاه خشک و دارای زبان نیش دار – اغلب مهربان و سازگار – تودار – حسود – گاه بدبین – قدرت طلب و خانواده دوست – بیزار از طلاق و جدایی – احساس مالکیت نسبت به همسرپر تحمل و دارای پشتکار – اغلب از تجربه های خود و دیگران استفاده می کند اغلب سود جو و پول دوست است – از اسراف و ولخرجی بیزار است – مخالف تجملات است – اغلب جوانتر از سنش به نظر می رسد – از حافظۀ خوبی برخوردار است – دوست دارد مورد احترام واقع شود و ...

 

خلاق فعال – احساساتی – مهمان دوست – بی ریا – پول خرج کن – دارای افکار و انگیزه های آنی – اغلب بی نظم و انضباط – رک گو – صادق و صمیمی – خود مختار آزادی طلب – علاقمند به سیر و سفر – علاقمند به ورزش – به خصوص کوه نوردی – بی تفاوتی نسبت به جنس مخالف – بین خود و جنس مخالف تفاوتی نمی بیند – بی توجه به حرف مردم – اغلب در زندگی زناشویی ، مواجه با شکست – به دلیل اعتماد زیاد به دیگران ، گاه فریب چاپلوسان را می خورد – عموماً تنبل و خوشگذران و دست و دل باز – علاقمند به غذاهای خوب – همبازی خوب برای کودکان – علاقمند به تئاتر و سینما و کارهای هنری و ...