فال

 

آرام و صبور – قابل انعطاف – باهوش – یاری دهنده و طالب شهرت و مقام و ثروت است برای دیگران احترام قائل است و مایل است به او احترام بگذارند – اغلب دارای استعداد نهانی است و گاه افکار دیگران را می خواند – علاقمند به کشف اسرار طبیعت است – عاشق طبیعت و زیبایی است – مایل به شنیدن اسرار دیگران است ، ولی خود سر نگهدار است و اسرارش را از دیگران پنهان می دارد – اغلب خوش صحبت و تمیز و موقر و مودب است – خوش قلب و خوش برخورد و بی ریا استاغلب در امور معنوی ، موفق تر از امور مادی است – علاقمند به هنر و گاه خود هنرمند است – اغلب در افکار رویایی خود غرق است – کمتر ممکن است راجع به مشکلات مادی یا معنوی خود چیزی بگوید – گاه افکار و رفتارش به گونه ای است که گویی خلاف جریان آب شنا می کند و ...

 

مستقل روشنفکر – خلاق – مصمم و با ثبات – غیر حسود – انسان دوست – اجتماعی و طالب دوستی با افراد – علاقمند به کشف اسرار دیگران – با کمترین رابطه ، آمادۀ دوستی با دیگران است – دارای شخصیت دوگانه و دو شخصیتی است – گاه مثبت اندیش است و گاهی منفی گرا – اگر چه اغلب فردی خوش بین است و به همه اعتماد دارد – اغلب مراقب است خطایی مرتکب نشود – زیرا هم انتقاد ناپذیر است و هم مایل نیست کسی به نقطه ضعف هایش پی ببرد – از نظر ظاهر پر کار جلوه می کند ، ولی بیشتر شلوغ کار است تا پرکار – ورزش را دوست دارد – اغلب شرایط زندگی و کایرش را تغییر می دهد – معمولاً دیر ازدواج می کند – اغلب رابطه ای گرم با فرزندان خود دارد و حلال مشکلات آنهاست – محافظه کار و خود دار است – معمولاً کم می خندد ، اما وقتی می خندد ، خنده اش پر سر و صداست و ...

 

دقیق و محتاط – حسابگر – دارای قوه تشخیص و تمیز – جاه طلب – پر انرژی- گاه زورگو- اغلب صبور و خوددار- خانواده دوست – پدری جدی و خشک، اما مهربان و دلسوز – مقام را بر ثروت ترجیح می دهند – آرام و سازشکار – دارای زبانی نیش دار – علاقمند به اعمالی که دیگران را به تعجب وادارد – دارای ظاهری خشن و مصمم – تودار است و تمایلات باطنی خود را ظاهر نمی سازد – در صورت به دست آوردن ثروت ، از آن برای به دست آوردن شهرت استفاده می کند – در جوانی جدی و خشن ، در پیری نرم و آرام و دوست داشتنی – در میان سالی خوش مشرب و اجتماعی – در سالهای اول ازدواج ، علاقمند به خانه و خانواده – طالب زنی خوش پوش و تمیز و منظم ، و مادری نمونه است – خود پدری مراقب برای فرزندان است – علاقمند به شعر است – طالب احترام و محبت است ، اگر چه آن را ظاهر نسازد – با طلاق مخالف است – به خاطر هوی و هوس ، ازدواج نمی کند – در امور جنسی کمی سرد مزاج است – حامی همسر و فرزندان است – در کل فردی منظم و مرتب است – با گذر عمر ، سرزنده تر و شاداب تر می شود و ...

 

هدفجو – شجاع – خلاق – کمال گرا – کنجکاو – خوش بین – به دلیل اعتماد بیش از حد به دیگران ، گاه دچار دردسر میشود –صادق و راستگو – انسان دوست – دارای افکار مثبت انسانی – علاقمند به دوست یابی و اغلب دارای دوستان زیاد – مایل نیست کسی را  برنجاند ، بلکه رک گویی و زخم زبان احتمالی او ، غریزی است – گاه بی قید و بند و دمدمی مزاج – علاقمند به ورزش – علاقمند به حیوانات – از دیدن کودکان شاد می شود – از تشکیل خانواده امتناع می کند ، زیرا بی اعتنا به مسائل عشقی است – در صورت ازدواج ، سخت گیر ترین شوهر دنیا خواهد بود – از دروغ گفتن و دروغ شنیدن بیزار است – گاه آشفته و خشمگین می شود – با آن که اغلب در آمد خوبی دارد، اما ولخرج و اغلب بی اعتنا به پول است – در عین حال اغلب در امور مادی خوش شانس است و ...

 

قوی تیزهوش- با اراده – دارای اعتماد به نفس – آرام و با ثبات – اسرار آمیزدارای سوء ظن غریزی – طالب کارها و هدف های بزرگ – علاقمند به فلسفه و تفکر در رموز و اسرار حیات – دارای حس ششم خوب – تمایل به معنویات و روحانیت – رک و صریح – دارای ذوق و سلیقه – علاقمند به طبیعت و زیباییدارای روحیۀ ورزشکاری – مهربان و فدارکار ، اما مغرور – گاه انتقام جوعلاقمند به کشف رازها – کم و بیش در جستجوی مسائل و مطالب تازه و ...

 

مستقل پر انرژی – دارای استعداد هنری – خوش سلیقه – طالب محیط های آرامباهوش و ذکاوت – خون گرم و با احساس – منصف – منطقی – مهمان دوست – اهل دوستی و رفاقت – اغلب حلال مشکلات – تا حدی قادر به درک احساسات دیگرانعلاقمند به طبیعت و زیبایی – علاقمند به رنگ آبی – زن دوست و دارای استعداد جذب جنس مخالف – طالب انضباط در میان فرزندان – گاه ساده لوح و مستعد فریب خوردن – دارای ذهنی کنجکاو – گاه دمدمی مزاج – احتمالاً مواجه شدن با یک دوره بلا تکلیفی و سرگردانی – اغلب موفق و مسلط بر امور و ...

 

وظیفه شناس – مرتب و منظم – با فکر – مهربان و صمیمی – یاری رسان – فداکار تغییر پذیر – بی ریا – طالب امور مادی و کارهای علمی – در جستجوی کیفیتایراد گیر و دقیق – قاطع و تصمیم گیرنده – در تحمل ناراحتی های جسمی و روحی ، قوی – دارای در آمدی خوب – دقیق – خوش مشرب – با سلیقه – در جستجوی کمال – ثابت قدم در زندگی زناشویی – وسواس در انتخاب همسر – اغلب می توانند مجرد زندگی کنند – طالب نظم و پاکیزگی زن ، از لحاظ جسمی و فکری و روحی هستند – دارای علاقه و عشق واقعی نسبت به همسر و فرزندان – دارای فرزندان خوب – در حفظ ظاهر توانا – اغلب خونسرد و آرام – کمتر در زندگی مادی و زناشویی ، دچار شکست می شوند و ...

 

فعال خلاق – مصمم – مغرور و جاه طلب – صادق و راست گو – متعهد به عهد و قولجدی – پر انرژی – پر قدرت – پشتیبان فامیل – صبور – مودب – دارای زندگی پر مشغله – متحمل رنجهای زیاد – افرادی کارآمد – درستکار – اهل رودر روییثابت قدم – در جوانی علاقمند به ورزش و شرکت در مسابقات – اغلب در سن نوجوانی یا جوانی خانواده را ترک می کنند تا مستقل زندگی کنند – اینان افرادی خون گرم – دل پاک – پر هیجان – عاشق طبیعت و زیبایی – از لحاظ اجتماعی مایلند همسری پایین تر از خود داشته باشند – اینان پدرانی نمونه و مراقب برای فرزندان خود هستند – بیشتر مایلند فرزندان خود را مستقل بار بیاورند و ...

 

 

آرام – صمیمی و مهربان – خیر خواه – تودار – مختصر گو و تند گو – با نزاکت – در ظاهر ترشرو و در باطن ، رئوف و با محبت – تلاشگر و پرکار – آینده نگر – حسابگر و صرفه جو – درای استعدادهای روحی و معنوی – در وقت تنگدستی ، خویشتندار – حساس و گاه بوالهوس – طالب شعر و موسیقی و نقاشی و عطرهای خوش – متغیر و دوشخصیتی – پدری خوب و دلسوز – هم بازی بچه ها – دارای روحیه ای حساس و اثر گذار – شادی او موجب شادی خانواده و تاثر او موجب تاثر خانواده می شود . هر صدمه یا ناراحتی مدتی ذهن این افراد را مشغول خواهد کرد – دارای رابطه ای صمیمی با مادر – همسر دوست – طالب آرامش و آسایش برای خانواده و ...

مستقل – پیشرو – ماجراجو – متفکر – با ذوق و هنر دوست – طالب کسب اطلاعات در زمینۀ علمی و هنری – کنجکاو و بی قرار – خون گرم – اهل تنوع – کمال گراقابل انعطاف – نکته سنج – گاه شاد و گاهی غمگین – گاه خسیس و گاهی دست و دلباز – دارای رفتار غیر قابل پیش بینی – اغلب بد قول – گاه حسود – بیزار از تنهایی – مردم دار – بعضاً مایل به ازدواج مجدد – گاه برخوردار از حس ششم – در مچ گیری ، آرام و صبور – دارای تخیلات شاعرانه – دارای زبان تند و تیز – یک عاشق واقعی – مایل به داشتن چندین فرزند – طالب سیر و سفرعلاقمند به تنوع و تفریح و ...