هدیه یا قدر دانی برای تلاشی که انجام داده اید .
ارتقاء شغل و مقام .