برای مردها :
به مادر و همسرتان ( زن ) احترام بگذارید .
اهمیت خانواده را فراموش نکنید .
برای زنها : خیانت نکنید . از اعضای خانواده تان
پیش دیگران بد گویی نکنید . وفاداری وظیفه شماست .