در زمینه ای که تخصص ندارید کسی را راهنمایی نکنید.
با بی تجربگان و کم سن و سالها مشورت و همکاری
نکنید . از ازدواج با زن یا مردی که به مال و ثروت
علاقه زیادی دارد بپرهیزید .
اگر جوان هستید تحصیلات موفقیت آمیز خواهد بود .